Een stage bij Gevaco Advocaten

Brede maar gespecialiseerde stage

Ons kantoor wil graag stagiairs die kiezen voor een specifiek vakgebied. Dit neemt evenwel niet weg dat u tijdens de stage ruimer kan proeven van andere vakgebieden zodat een brede praktijkervaring wordt opgebouwd. Afhankelijk van de progressie, krijgt u meer verantwoordelijkheid bij het beheer van dossiers. Doelstelling is zelfstandige behandeling van een dossier in al zijn facetten. Onze betrachting is om stagiairs te vormen tot breed opgeleide en zelfstandig opererende advocaten.

Een stage bij Gevaco Advocaten

Inhouse opleiding en begeleiding

Van bij de start wordt u op sleeptouw genomen door een enthousiast team dat u het GEVACO-DNA eigen maakt. Er is een onthaaldag waarop de werking van het kantoor wordt toegelicht. U wordt ingeschakeld in onze bibliotheekcommissie en maakt deel uit van diverse gespecialiseerde vakvergaderingen waar recente wetgeving, rechtspraak en doctrine alsook interessante cases worden besproken. Dit platform biedt de mogelijkheid om een bepaalde casus of juridische vraag in team aan te pakken en vanuit verschillende ooghoeken te analyseren. Daarnaast krijgt u tevens de kans om mee te werken aan seminaries die worden georganiseerd ten behoeve van het cliënteel. Uiteraard kan u steeds terecht bij uw stagemeester en andere collega’s.

Studiedagen en bijkomende opleidingen

Deelname aan vak-eigen studiedagen en bijkomende opleidingen wordt door het kantoor ondersteund. Eigen publicaties alsook deelname aan balie-activiteiten worden aangemoedigd.

Verdere samenwerking na de stage

Gezien het onze bedoeling is om met u een lange-termijn-samenwerking aan te gaan, worden er tijdens de stage geregeld evaluatiemomenten voorzien. Na het tweede jaar van de stage en bij een wederzijdse positieve beoordeling, wordt uw verder carrière pad uitgestippeld.

Vergoeding

Van meet af aan worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de vergoeding tijdens de stage. Deze vergoeding stijgt gradueel naarmate uw professionele evolutie. Als advocaat-medewerker komt u tevens in aanmerking voor een werk-en prestatiegericht
bonussysteem.

Teambuilding

De boog moet niet altijd gespannen staan. Er is het jaarlijkse personeelsfeest, de vrijdagse after-work drink, de maandelijkse kantoor-croque, het kerstfeest, ... Met deelnames aan de Thor Battle, de Warmste Week, ... worden onderlinge banden gesmeed en de teamspirit aangewakkerd.

Gevaco Advocaten