Goede afspraken maken goede vrienden

GEVACO ADVOCATEN maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel.
Bij aanvang van de samenwerking maken wij een concrete inschatting van kosten en erelonen. 

Wij werken steeds aan concurrentiële tarieven.

Wij voldoen aan de verplichtingen van de Dienstenwet.