Tussenkomst Motorwaarborgfonds

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds komt tussen wanneer zich een ongeval voordoet in België en er een insolvabiliteit is van de verzekeraar, een toevallig feit, diefstal, afwezigheid van antwoord vanwege de verzekeraar of de schaderegelaar op een verzoek tot schadevergoeding, geen schaderegelaar aangeduid door de verzekeraar, niet identificatie en niet verzekering.

De bewijslast van de feiten ligt bij de verzoeker van de tussenkomst van het BGWF. De aangifte dient men te doen uiterlijk binnen de 5 jaar na het ongeval.

De lichamelijke schade wordt onbeperkt vergoed maar niet de materiële schade waar er een vrijstelling is.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn