Strafrechtelijke verdediging in geval van dagvaarding voor de politierechtbank

De Politierechtbank heeft twee afdelingen: de afdeling die burgerlijke zaken behandelt (voornamelijk verkeersongevallen waarvoor niet door het openbaar ministerie werd gedagvaard) en de afdeling strafrechtelijke zaken (waarbij men gedagvaard wordt door het openbaar ministerie)

Wanneer de politie een inbreuk vaststelt op de Wegverkeerswet zijn er verschillende mogelijkheden. Soms volgt er enkel een waarschuwing. Voor bepaalde inbreuken kan een minnelijke schikking worden voorgesteld. Bij niet betaling van de minnelijke schikking en voor een aantal inbreuken wordt zal u gedagvaard worden voor de Politierechtbank afdeling strafrechtelijke zaken.

Ook voor openbare dronkenschap, bepaalde administratieve sancties (veiligheid bij voetbalwedstrijden, gemeentelijke administratieve sancties) kan u eveneens gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

Een goede kennis van het dossier is bij de verdediging voor de rechtbank belangrijk.

In veel gevallen neemt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van verdediging van een advocaat naar keuze ten laste. In de meeste voertuigverzekeringen is een rechtsbijstandsverzekering begrepen.

Ook indien u ingevolge de strafrechtelijke inbreuken schade heeft toegebracht aan derden, is de kans groot dat u verzekerd bent, en de schade aan derden geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de aansprakelijkheid en uw franchise) door uw verzekeraar zal vergoed worden. Uw BA verzekeraar of familiale verzekering en soms uw uitbatingsverzekering zullen dan een advocaat aanstellen om uw zaak voor de rechtbank te verdedigen of op te volgen.

Indien u schade heeft toegebracht aan derden en voor de Politierechtbank moet verschijnen, kunnen de schadelijders zich burgerlijke partij stellen voor de Politierechtbank, dwz de door hun geleden schade van u of  uw verzekering terugvorderen. Ook de burgerlijke partij heeft er alle belang bij zich te laten bijstaan door een advocaat. Ook hier kan u beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn