Rijbewijs en rijverbod

Om in België een gemotoriseerd voertuig te mogen besturen, dient u in de meeste gevallen een rijbewijs te bezitten. De wetgeving hieromtrent wordt geregeld door het KB van 23 maart 1998 mbt de rijbewijswetgeving.

Categorieën:

  • Bromfiets - A3
  • Motorfiets - A
  • Wagen - B, B+E
  • Vrachtwagens - C, C1, C+E, C1+E
  • Bussen - D, D1, D+E, D1+E
  • Landbouwvoertuigen - G
  • Internationaal rijbewijs

Kijk ook goed na of u een geneeskundig onderzoek (medische schifting) dient te voldoen en of deze niet vervallen is.

Een rijverbod zal steeds ingaan na inlevering van het rijbewijs op de griffie van de rechtbank die u veroordeeld heeft.

In principe zal de wijkagent u het rijverbod persoonlijk of bij u thuis ter kennis brengen en heeft u vanaf dan 4 werkdagen de tijd om dit ofwel zelf ofwel via een volmacht door iemand anders ofwel per aangetekend schrijven dit op de griffie neer te leggen.

De vijfde werkdag gaat in principe het rijverbod in.

In principe zal dit – afhankelijk van het arrondissement waar u bent veroordeeld - middels onderstaande procedure gebeuren 1 of meerdere  maanden na de veroordeling.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn