Opstellen van een schadeclaim en burgerlijke partijstelling

Iedereen die schade heeft geleden of een belang kan gelden, kan zich burgerlijke partij stellen.

U kan een klacht met burgerlijke partijstelling doen bij een onderzoeksrechter.

Wanneer er reeds een gerechtelijk onderzoek lopende is kan u een akte van burgerlijke partijstelling doen bij de onderzoeksrechter of op de zitting van de raadkamer.

Als burgerlijke partij kan men tevens inzage vragen in het strafdossier en verzoeken dat  bijkomende onderzoeksdaden worden verricht.

Wordt de veroorzaker van een schadeverwekkend misdrijf bv. verkeersongeval vervolgd, dan kan u zich burgerlijke partij stellen. Dit gebeurt tijdens de zitting van de rechtbank. Hierdoor kan de dader worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer.

Wanneer een klacht of PV zonder gevolg wordt geklasseerd (de zogenaamde seponering), kan u nog steeds schadevergoeding eisen via een burgerlijke vordering.

U kan deze richten tegen een dader of een verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid van deze dekt. Is de veroorzaker niet verzekerd bij bv. een verkeersongeval, kan u zich ook wenden tot het Belgisch Gemeenschappelijk waarborgfonds of bij een ongeval met een buitenlands voertuig bij het Belgisch Bureau der Autoverzekeraars.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn