Ongeval

Het begrip ongeval is een ruim begrip. Het betreft een onverwachte of onaangename gebeurtenis met materiële schade of letselschade tot gevolg.

Een ongeval is niet noodzakelijk een verkeersongeval, waar al dan niet meerdere partijen bij betrokken zijn. Het kan ook een arbeidsongeval of arbeidswegongeval betreffen of een schadegeval in familiale sfeer of een schadegeval dat zich buiten een verkeerssituatie voordoet zoals bijvoorbeeld een ongeval thuis  of een val op een voetpad of onopzettelijke schade aan een gezinslid toegebracht door derden enz.

De aansprakelijke van het ongeval of zijn verzekering zal in principe de schade aan het slachtoffer van het ongeval moeten vergoeden. De bewijslast van de aansprakelijkheid, de schade en het oorzakelijk verband tussen fout en schade ligt bij het slachtoffer. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het slachtoffer de aansprakelijke dagvaarden voor de bevoegde burgerlijke rechtbank.

Dit is niet het geval indien de dader of de aansprakelijke een inbreuk heeft gepleegd op de strafwet en door het openbaar ministerie wordt gedagvaard voor de Politierechtbank of de Correctionele rechtbank. In dat geval kan het slachtoffer zich burgerlijke partij stellen voor deze rechtbank en ligt de bewijslast bij het openbaar ministerie.

Bent u slachtoffer en wenst u een advies ivm de aansprakelijkheid, de kans op slagen van een eventuele procedure of wenst u over te gaan tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbank of wenst u zich burgerlijke partij te stellen, dan kan u zich wenden tot uw advocaat. De advocaat zal nagaan of uw procedurekosten door uw verzekeraar ten laste zullen genomen worden.

Ook indien u gedagvaard wordt voor de burgerlijke rechter of strafrechter is het belangrijk om een advocaat te raadplegen. Vaak wordt door uw BA verzekeraar een advocaat aanstellen die uw belangen verdedigt.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn