Voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis is de vrijheidsberoving door de Onderzoeksrechter van een persoon die ervan verdacht wordt een misdrijf gepleegd te hebben, doch die nog niet veroordeeld werd. In afwachting van zijn proces ten gronde en dus in de onderzoeksfase wordt hij van zijn vrijheid beroofd.

Voorlopige hechtenis kan zowel gebeuren in de gevangenis, dan wel via elektronisch toezicht.

Maandelijks (of driemaandelijks in geval van zware delicten) zal de raadkamer in eerste aanleg en de kamer van inbeschuldigingstelling in hoger beroep controle uitoefenen op de handhaving van de voorlopige hechtenis.

Vanaf het moment dat u door de politiediensten van uw vrijheid wordt beroofd, als ook bij iedere verschijning voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling heeft een verdachte recht op de bijstand van een advocaat.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn