Vermogensdelicten

Vermogensdelicten zijn misdrijven gericht tegen iemands eigendom of bezit. Het kan gaan over diefstal, al dan niet met geweldpleging of ander verzwarende omstandigheden of gewapende overval. Daarnaast kan ook gedacht worden aan verduistering, heling, fraude, oplichting, misbruik van vertrouwen, afpersing, witwas, … al dan niet met het opstellen en gebruiken van valse stukken.

Ons kantoor geniet een ruime ervaring in deze materie om u bij te staan en uw belangen te behartigen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of een dagvaarding voor de rechtbank.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn