Strafuitvoering

Wie definitief veroordeeld wordt door een rechtbank, krijgt in bepaalde gevallen een gevangenisstraf opgelegd. Naargelang de duur van de gevangenisstraf voorziet onze wetgeving in verschillende uitvoeringsmodaliteiten.

Straf tot en met drie jaar

Indien een straf werd opgelegd tot en met drie jaar, kan men een verzoek tot elektronisch toezicht (enkelband) richten aan de gevangenisdirecteur.

Straf boven drie jaar

Voor straffen boven de drie jaar, moet men voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) verschijnen. Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het deel van de straf dat men reeds heeft ondergaan, kan men ook hier een verzoek indienen om bepaalde “gunsten” te verkrijgen: elektronisch toezicht, beperkte detentie, voorlopige invrijheidsstelling met oog op verwijdering van het grondgebied of op overlevering of voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook penitentiair verlof en uitgaansvergunningen behoren tot de mogelijkheden.

Het welslagen van verzoeken wordt in grote mate bepaald door een gedegen reclasseringsplan. Ons kantoor kan u hierbij bijstand bieden.

Hetzelfde geldt voor slachtoffers die het recht hebben om geïnformeerd te worden of in bepaalde gevallen gehoord te worden door de strafuitvoeringsrechtbank. Wij kunnen samen met u een slachtofferverklaring voorbereiden.

Voor de internering geldt een apart regime.

Lees ook onze nieuwsbrief:

 

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn