Strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring

Beslag

Beslag is een bewarende maatregel uitgaande van een Procureur of Onderzoeksrechter.

Bepaalde roerende en onroerende goederen die gediend hebben om een misdrijf te plegen of er de vrucht van zijn kunnen tijdelijk bewaard worden. Voor zover bepaalde vruchten of vermogensvoordelen van het misdrijf niet kunnen worden aangetroffen in het vermogen van de verdachte is beslag mogelijk op andere goederen die wel aangetroffen worden in diens vermogen en die totaal niets met het onderzochte misdrijf te maken hebben. Dergelijk beslag heet beslag bij equivalent.

Eénieder die aantoont nadeel te ondervinden van het beslag kan er de opheffing van vragen. De procedures om op te komen tegen de strafrechtelijke beslagen zijn specifiek omschreven.

Er staan rechtsmiddelen open tegen de genomen beslissingen. In het kader van waardevast beheer van de in beslag genomen goederen bestaat de mogelijkheid om een geldsom in de plaats te stellen van het in beslag genomen goed.

Bij beslag op bv. voertuigen is dat nuttig. Om stallingskosten te vermijden en een grote waardedaling van een voertuig door beslag dat jaren kan duren is het vaak raadzaam een geldsom in de plaats van het voertuig aan te bieden.

Het initiatief tot die omzetting kan door diverse actoren worden genomen.

Het Centrum voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) beheert de in beslag genomen gelden.

Het strafrechtelijk beslag duurt maximaal 5 jaar en de termijn is hernieuwbaar. Het gebeurt regelmatig dat men vergeet het beslag te vernieuwen.

Verbeurdverklaring

De verbeurdverklaring is de beslissing dat het in beslag genomen goed wordt toegewezen aan de Belgische Staat. Verbeurdverklaring is ook mogelijk zonder voorafgaand beslag.

Bij verbeurdverklaring van onroerende goederen is het Ministerie van Financiën bevoegd om tot openbare verkoop over te gaan. Dergelijke procedures nemen veel tijd in beslag.

Het is de rechter ten gronde die bevoegd is een beslissing te nemen over de in beslag genomen goederen.

Naast verbeurdverklaring behoort ook de teruggave/vrijgave van de in beslag genomen goederen tot de mogelijkheden. Derden die menen aanspraak te maken op de verbeurd verklaarde goederen kunnen via een oude en vaak vergeten procedure hun rechten laten gelden.

Beslag en verbeurdverklaring zijn ingrijpende wettelijke instrumenten om tot rechtsherstel te komen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn