Sociaal strafrecht

U heeft een onderneming en wordt bijgevolg om de oren geslagen met talrijke sociaalrechtelijke verplichtingen. Mogelijks kreeg u de sociale inspectie al over de vloer of dreigt een dergelijk bezoek eraan te komen. U heeft er alle belang bij ervoor te zorgen dat alle verplichtingen op correcte wijze worden vervuld en alle noodzakelijke documenten zorgvuldig worden opgesteld en bijgehouden. Op talrijke verplichtingen staan immers behoorlijk zware sancties.

Sinds de Wet van 6 juni 2010, in werking op 1 juli 2011, worden deze sancties gecodificeerd in een gloednieuw instrument: het Sociaal Strafwetboek. Dit wetboek kadert in de uitdrukkelijke wens van de wetgever om de strijd aan te binden tegen ernstige sociale fraude en illegale arbeid.

Het Sociaal Strafwetboek bestaat uit twee delen. Het eerste boek betreft de preventie, de vaststelling en de vervolging van inbreuken. De controle door sociale inspecteurs waaraan een uitgebreidere macht wordt toevertrouwd, komt hier aan bod. Het tweede boek definieert de verschillende inbreuken en bepaalt de overeenstemmende sancties. De inbreuken en strafsancties worden ingedeeld volgens zwaarte in een coherent strafschema bestaande uit vier niveaus.
Alleen voor de zwaarste misdrijven (niveau 4) is een gevangenisstraf mogelijk, bepaald op 3 maanden tot 6 jaar. Het betreft bijvoorbeeld het tewerkstellen van buitenlandse werknemers zonder verblijfsvergunning of het niet verrichten van de Dimona-verplichtingen. De inbreuken van niveau 4 kunnen evenwel ook volledig buiten de strafrechtbanken, via een administratieve geldboete worden afgehandeld. Deze boetes kunnen hoog oplopen aangezien voor de hoogte van de strafrechtelijke en administratieve geldboeten rekening moet worden gehouden met de Wet op de opdeciemen. Wanneer de inbreuk gepleegd werd ten aanzien van meerdere werknemers, moet de geldboete daarenboven vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers, zonder dat de vermenigvuldigde geldboete meer mag bedragen dan 100x de maximumgeldboete.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers