Slachtofferbijstand

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u schadevergoeding hiervoor eisen.

U kunt hiervan best eerst aangifte doen bij de politie.

De politie kan uw zaak als slachtoffer afhandelen ofwel wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar de procureur des Konings die dan beslist of er een vervolging komt, of er een strafbemiddeling komt  tussen dader en slachtoffer of dat het dossier geseponeerd wordt.

U kan zich dan als burgerlijke partij stellen om de schade te eisen van de dader.

Zelfs wanneer het dossier geseponeerd wordt,  heeft u nog steeds rechten als slachtoffer. Best dat u dan wel een advocaat hiervoor raadpleegt.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn