Ondernemingsstrafrecht

Ook rechtspersonen kunnen strafrechtelijke regels overtreden en hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk voor gehouden worden.

Het strafbaar gedrag kan zowel vertoond worden door ondernemingen in het kader van hun deelneming aan het economisch verkeer, alsmede door bestuurders of personeelsleden in het kader van de economische activiteit van de onderneming.

Een strafrechtelijke veroordeling van een rechtspersoon, wordt gepubliceerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zodat het risico bestaat dat de continuïteit en reputatie van uw onderneming wordt geschaad.

Niet alleen misdrijven in het kader van de gewone werking van een onderneming vallen binnen het ondernemingsstrafrecht, doch ook misdrijven in het kader van een lopend faillissement.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn