Milieu-en stedenbouwstrafrecht

Heeft u een (leef)milieurechtelijke bepaling niet nageleefd? U kan hierbij zowel een bestuursrechtelijke sanctionering oplopen als vervolgd worden voor de correctionele rechtbank.

Indien u verdacht wordt van het plegen van een milieumisdrijf, zoals vb. water –en bodemverontreiniging, geluidshinder, niet-naleving van een vergunningsplicht, etc…, kunnen wij u bijstand verlenen gedurende het strafrechtelijk vooronderzoek alsook uw verdediging behartigen voor de correctionele rechtbank.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn