Jacht

Jachtmisdrijven kunnen aanleiding geven tot correctionele vervolging.

De jachtwetgeving behoort tot het zogenaamd bijzonder strafrecht. De regelgeving is regionaal. Inbreuken zijn vaak nauw verwant met wapenwetgeving.

Om een jachtverlof te bekomen dient er advies ingewonnen van de Procureur en bij negatief advies levert de arrondissementscommissaris geen jachtverlof af.

Strafrechtelijke veroordelingen kunnen verplichtend of facultatief verhinderen dat een jachtverlof wordt bekomen.

Om te mogen jagen volstaat het over een zogenaamd model 9 te beschikken dat voor jachtdoeleinden toelaat een wapen te dragen. Over de wijze waarop dit wapen voor de jacht dient te worden gedragen bestaan gedetailleerde voorschriften.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn