Geweldsdelicten

Een geweldsdelict betekent dat er een vorm van geweld gebruikt is, of dat er gedreigd werd met geweld.

De meest voorkomende zijn moord, opzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen.

U kan zowel dader als slachtoffer hiervan zijn.

Deze zaken beginnen ofwel via een gerechtelijk onderzoek waarbij een onderzoeksrechter de zaak leidt ofwel via een opsporingsonderzoek waarbij het parket beslist wat er met de zaak gebeurd. Dit kan vervolging zijn, seponering ofwel een minnelijke afhandeling.

Wanneer u hierover berichtgeving ontvangt, kunnen wij u bijstaan en toelichting welke de mogelijkheden zijn om u op een correcte wijze te verdedigen zowel tijdens het vooronderzoek dat wordt gevoerd als de procedure ten gronde.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn