Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM) heeft rechtstreekse gevolgen op het Belgische strafrecht. Het EHRM waakt over de toepassing van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Dat verdrag waarborgt de rechten en vrijheden van de burger, zoals het recht op verdediging, de bescherming van de privacy en de vrijheid van meningsuiting. In de Belgische strafprocedure valt de invloed van het EHRM niet meer weg te denken.

Daarnaast kan elke burger wiens rechten geschonden worden, een klacht indienen bij het EHRM nadat hij/zij alle rechtsmiddelen in eigen land heeft uitgeput.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn