Douane – en fiscaal strafrecht

U wordt beschuldigd van fiscale fraude?

Dan loopt u hierbij het risico dat zowel (1) de fiscus u een boete of belastingverhoging oplegt  en/of (2) u strafrechtelijk vervolgd wordt.  U stelt zich vervolgens waarschijnlijk de terechte vraag: ‘Zal ik tweemaal boeten’? Dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn. De positie van de belastingplichtige is op dit punt de laatste jaren versterkt.

Onze gecombineerde expertise in fiscale en strafrechtelijke aangelegenheden laat ons toe om u bijstand te verlenen op dit complexe snijvlak van rechtsdomeinen. Wist u dat het fiscaal materieel en procedureel strafrecht haar eigen karakter heeft? In het bijzonder het douanestrafrecht plaatst u hierbij voor de nodige hindernissen. De strafrechtelijke vervolging van fiscale fraude in het kader van de vennootschapsbelasting, personenbelasting of BTW verloopt grotendeels via de regels uit het algemeen straf(proces)recht. Toch zijn er ook hier specifieke bepalingen die de aandacht vergen.

Voorts kunnen wij u ook bijstand verlenen in het kader van onderhandelingen met het parket en de fiscus om tot een minnelijke schikking te komen.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn