Cassatieprocedures in strafzaken

Wanneer u niet akkoord gaat met een vonnis van de correctionele rechtbank (de politierechtbank of de raadkamer) kan u daartegen hoger beroep (of in bepaalde gevallen verzet) aantekenen. De zaak wordt dan beoordeeld door het Hof van Beroep (de correctionele rechtbank of de Kamer van Inbeschuldigingstelling). Er kan slechts éénmaal beroep worden aangetekend. Indien u zich niet kunt vinden in de uitspraak gewezen in graad van beroep, kan daartegen alleen cassatieberoep worden aangetekend bij het Hof van Cassatie. Dit Hof oordeelt evenwel niet over de feiten en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een derde aanleg. Het Hof van Cassatie onderzoekt alleen of de wet werd nageleefd en of de procedureregels werd nageleefd.

Indien het Hof van Cassatie de aangevochten beslissing verbreekt, verwijst zij de zaak naar een ander gerecht van dezelfde rang. Het Hoogste Gerechtshof beslist dus niet zelf over het geschil.

Bij de Wet van 14 februari 2014 werd de cassatieprocedure in strafzaken grondig hervormd. Deze wet trad in werking op 1 februari 2015. Een van de nieuwigheden van de wet is de verplichting om in strafzaken een beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat die houder is van een bijzonder getuigschrift om cassatieberoep aan te tekenen. Bij GEVACO ADVOCATEN hebben wij de vereiste kennis in huis om u terzake van dienst te zijn.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn