Strafrecht

Cassatieprocedures in strafzaken

- Hof van Cassatie
- Voorziening in cassatie
- Getuigschrift

Meer info
Douane – en fiscaal strafrecht

- Boete of belastingverhoging
- Strafrechtelijke vervolging
- Minnelijke schikking ...

Meer info
Europees aanhoudingsbevel en overlevering

- Overlevering
- Wederzijdse erkenning

Meer info
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

- Mensenrechten
- Straatsburg
- Directe werking in Belgisch recht ...

Meer info
Fraude, witwas, valsheden, corruptie

- Vermogensdelicten
- CDBC/CFI
- Minnelijke schikking

Meer info
Geweldsdelicten

- Moord, doodslag
- Slagen en verwondingen
- Partnergeweld ...

Meer info
Informaticacriminaliteit

- Cybercrime
- Hacking of phishing
- Kinderpronografie ...

Meer info
Jacht

- Jachtverlof
- Model 9
- Jachtwapen

Meer info
Milieu-en stedenbouwstrafrecht

- Milieumisdrijf
- Administratie
- Strafrechtelijke vervolging ...

Meer info
Minnelijke schikking en verruimde minnelijke schikking

- Betaling van een geldsom
- Verval van de strafvordering

Meer info
Ondernemingsstrafrecht

- Rechtspersonen
- Beroepsverbod
- Faillissementsmisdrijven ...

Meer info
Salduzbijstand

- Bijstand bij verhoor
- Zwijgrecht
- Vrijheidsberoving ...

Meer info
Slachtofferbijstand

- Schadevergoeding
- Burgerlijke partijstelling
- Benadeelde persoon ...

Meer info
Sociaal strafrecht

- Controle door sociale inspectie
- Administratieve boete
- Sociaal strafwetboek ...

Meer info
Strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring

- COIV
- Opheffing beslag
- Waardevast beheer

Meer info
Strafuitvoering

- SURB
- Enkelband, VI
- Reclassering ...

Meer info
Verdovende middelen / Drugs

- Cannabisplantage
- Handel in verdovende middelen
- Diefstal van elektriciteit ...

Meer info
Vermogensdelicten

- Diefstal
- Oplichting
- Misbruik van vertrouwen ...

Meer info
Voorlopige hechtenis

- Bevel tot aanhouding
- Controle door Raadkamer
- Bijstand advocaat ...

Meer info
Wapenwetgeving

- Verboden wapens
- Vergunningsplicht
- Illegaal wapenbezit ...

Meer info
Zedenfeiten

- Verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,
- Kinderpornografie
- Voyeurisme ...

Meer info
Vindt u niet wat u zoekt?

Stuur ons een mailtje via ons algemeen contactformulier.
Deze wordt zo snel mogelijk door de juiste persoon behandeld.

Contacteer ons