Betwisting examenresultaten

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een negatieve evaluatiebeslissing van de klassenraad aanvechten door een gesprek aan te vragen bij de directeur. Deze kan beslissen om de klassenraad opnieuw samen te roepen. In dat geval neemt de klassenraad een nieuwe beslissing, waarbij ze rekening met houden met de argumenten van de betrokken leerling. Wanneer de directeur de klassenraad niet opnieuw samenroept of wanneer de klassenraad opnieuw een negatieve beslissing neemt, kan de leerling beroep aantekenen bij een beroepscommissie. Hierin zetelen zowel interne leden van het schoolbestuur, als externe leden. Tegen beslissingen van deze commissie staat beroep open bij de Raad van State.

De hogescholen en universiteiten moeten ook een beroepsmogelijkheid organiseren voor studenten in het hoger onderwijs die niet tevreden zijn met een genomen studievoortgangsbeslissing, zoals bijvoorbeeld examenbeslissingen, examentuchtbeslissingen, beslissingen over het toekennen van vrijstellingen, beslissingen over leerkrediet, … Eerst kan de student een intern beroep instellen bij de onderwijsinstelling zelf. Indien dit afgewezen wordt, kan de student extern beroep indienen bij de onafhankelijke Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

Ons kantoor heeft een ruime expertise opgebouwd in deze materie.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn