Marktpraktijken, stakingsvorderingen

In het Wetboek van Economisch Recht (WER) is in Boek VI de wet op de marktpraktijken en de bescherming van de consument opgenomen. Wij informeren onze ondernemingen omtrent de wettelijke informatieverplichtingen aan de consument en het voeren van een correcte vergelijkende reclame. Ook de wijze waarop promoties kunnen georganiseerd worden of overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimten kunnen gesloten worden, worden beoordeeld naar hun rechtsgeldigheid.

Wij besteden bijzondere aandacht aan het vermijden van onrechtmatige bedingen in uw overeenkomsten, bestelbonnen, facturen en andere documenten, wanneer u transacties sluit met consumenten. Een belangrijk onderdeel van het door GEVACO advocaten behandelde contentieux betreft echter de problematiek van de verboden handelspraktijken of marktpraktijken, waaronder de oneerlijke handelspraktijken jegens de consumenten, de misleidende handelspraktijken en tot slot de oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten.

Uiteraard wordt bijzondere aandacht besteed aan de vordering tot staken van een daad strijdig met de eerlijke handelspraktijken. Door onze intensieve contacten met de rechtsinstanties kan GEVACO advocaten precies inschatten wat de gangbare visie is van de rechter geconfronteerd met dergelijke vorderingen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn