Intellectuele eigendom, merken- en auteursrecht, piraterij en e-commerce

Deze rechtstak behandelt problemen i.v.m. het auteursrecht, het Benelux merkenrecht, het gemeenschapsmerkenrecht, tekeningen en modellen en het octrooirecht. Wat moet u doen om een afdwingbare bescherming te krijgen voor uw creaties die als origineel moeten bestempeld worden en welke is dan de meest adequate beschermingsvorm binnen het intellectueel eigendomsrecht?

Hoe kan ik mij beschermen tegen namaak en andere inbreuken op deze rechten?

Dit zijn de vragen die verschillende advocaten vinnen de vakgroep “ondernemingsrecht” kunnen beantwoorden vermits zij zich in dit domein gespecialiseerd hebben en verder een bijzondere ervaring opgedaan hebben bij betwistingen voor de bevoegde rechtsinstanties.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn