Debiteurenbeheer en insolventie

DEBITEURENBEHEER

GEVACO advocaten behandelt al jaren het debiteurenbestand van ondernemingen. De talrijke Europese en nationale invorderingsprocedures uitgebreid geanalyseerd en opgevolgd. GEVACO advocaten adviseert de onderneming welk type van invorderingsprocedure het meest efficiënt is en het beste resultaat garandeert. Niet alleen de invordering zelf, maar ook de uitvoering van de bekomen uitspraak wordt strikt opgevolgd.

GEVACO advocaten wijst op het belang van een voorafgaande en correct geformuleerde ingebrekestelling vooraleer een schuld gerechtelijk in te vorderen. Hierbij wordt belang gehecht aan de ingebrekestelling die door een advocaat wordt opgesteld en verstuurd, dewelke een bijzonder effect heeft vermits deze ingebrekestelling tevens een verjaringsstuitend effect heeft. (artikel 2244§2 B.W.)

INSOLVENTIERECHT

GEVACO advocaten heeft een bijzondere ervaring in het insolventierecht. Verschillende advocaten volgden met succes te curatorenopleiding. GEVACO advocaten koos er voor zelf de functie van curator niet in te vullen, waardoor zij beter in staat is om de onderneming die te maken heeft met een faillissement of een andere insolventieprocedure van een debiteur te ondersteunen, juridisch te adviseren, zowel op nationaal vlak als bij internationale insolventieprocedures.

Door onze jarenlange samenwerking met onze buitenlandse netwerken – waaronder Avolink – garanderen wij u een accurate advisering en begeleiding bij grensoverschrijdende geschillen. Ook de procedure van gerechtelijke reorganisatie behoort tot ons kennisdomein.

Zowel de aanvraag, de procedure zelf en de opvolging ervan wordt door GEVACO advocaten verzorgd.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn