Consumentenbescherming

GEVACO advocaten ondersteunt de consument in zijn geschillen met een onderneming of met andere consumenten. De specifieke wetgeving omtrent de consumentenkoop, de reisgeschillen en de Europeesrechtelijke bescherming van de consument bij transnationale transacties komen dagelijks op het bord van onze advocaten. Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan de proceseconomische behandeling van deze zaken en dit wegens het voortdurend stijgende kostenplaatje voor de consument om zich tot de natuurlijke rechter te wenden.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn