Bemiddeling in commerciële zaken

Recente wetgeving benadrukt het belang van de bemiddeling voorafgaand aan het opstarten van een procedure voor de rechtbank en de wetgever heeft tevens na het inleiden van een procedure de rechters de mogelijkheid gegeven om de procespartijen met zachte dwang tot een minnelijke schikking te bewegen. (artikel 731 Ger.W.). Het Gerechtelijk Wetboek voorziet tevens in een buitengerechtelijke en een gerechtelijke bemiddeling.

Door onze specialisatie zijn wij op elk van deze domeinen pro actief en trachten wij naar goed vermogen een proces te vermijden en partijen tot een aanvaardbare minnelijke oplossing te brengen, weergegeven in een sluitende dadingsovereenkomt.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn