Woninghuur

De woninghuurwet bevat een aantal door de wetgever dwingend opgelegde bepalingen, dewelke nageleefd dienen te worden wanneer een huurovereenkomst opgesteld wordt voor een woning, die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt.

Voor de verhuring van vakantiewoningen, studentenkoten, kantoren, garageboxen, … is deze regelgeving niet van toepassing.

Dat de wetgever voor wat betreft woninghuur dwingende bepalingen opgelegd heeft, impliceert dat een huurovereenkomst opgemaakt dient te worden volgens de regels van de wet en zij dus ook geen regels mag bevatten die in strijd zijn met de regels van de wet.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn