Pacht

Pacht is de benaming voor een overeenkomst, waarbij landbouwgrond door de eigenaar (de verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

Om te kunnen spreken van een pachtovereenkomst dient voldaan te zijn aan vier voorwaarden:

  • er is een huurovereenkomst,
  • die gaat over een onroerende goeder,
  • het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf,
  • de verpachter dient zijn toestemming te verlenen.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn