Vermogensplanning, successie-en registratierechten

  • “Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen zo weinig mogelijk successierechten zullen moeten betalen op het moment dat ik overlijd?”
  • “Hoe zorg ik ervoor dat de continuïteit van mijn familiebedrijf gewaarborgd blijft?”
  • “Ik wens een schenking te doen : welke formaliteiten moet ik in acht nemen?”

Vermogensplanning veronderstelt de uitdrukkelijke bedoeling van partijen om het familiaal vermogen in gezamenlijk overleg binnen een familiale sfeer op lange termijn te beheren en de continuïteit ervan te waarborgen.

Wij staan u bij teneinde de organisatie en het beheer van uw vermogen binnen uw familie te organiseren op een voor u zo efficiënt mogelijke en fiscaalvriendelijke wijze.

Wordt u geconfronteerd met een overlijden of wenst u te investeren in een onroerend goed/een schenking te doen/een maatschap op te richten, dan komt u in aanraking met het domein van de successie- en registratierechten.

Voor deze en andere vragen staan wij uiteraard ter beschikking.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn