Internationale fiscaliteit

  • Bent u tewerkgesteld in het buitenland of werkt u voor een buitenlands bedrijf?
  • Beschikt u over (roerend of onroerend) vermogen in het buitenland?
  • Bent u afkomstig van het buitenland en geniet u als niet-inwoner inkomsten in België; werkt u in België?
  • Bent u eigenaar van een onroerend goed in het buitenland?
  • Bent u aandeelhouder van een buitenlandse vennootschap?

In al deze situaties rijst de vraag in welk land u onderworpen zal worden aan de belastingheffing.

In België worden alle rijksinwoners aan de personenbelasting onderworpen op grond van al de belastbare inkomsten die zij zowel in België als in het buitenland hebben verkregen.

De meeste staten heffen echter ook een belasting ten laste van niet-rijksinkwoners op de inkomsten die zij vanuit deze staat (de bronstaat) ontvangen.

Dit leidt tot situaties waarin u tweemaal belastingen zou moeten betalen op hetzelfde inkomen.

Dubbelbelastingverdragen zorgen er in dergelijke grensoverschrijdende gevallen voor dat er geen belastingen betaald moeten worden in twee landen, maar dat tussen twee landen overeengekomen wordt welk land uw inkomen mag belasten.

Indien u banden heeft met het buitenland en daar een inkomen geniet of u zich in de omgekeerde situatie bevindt, staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden en met u de mogelijkheden te bekijken bij het aangaan van transacties/betrekkingen in het buitenland.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn