Bijstand bij onderhandelingen in het kader van een fiscale regularisatie

De Belgische fiscus zal in de toekomst steeds meer informatie ontvangen van buitenlandse belastingadministraties omtrent inkomsten en vermogens van Belgische rijksinwoners in het buitenland.

Beschikt u over vermogens en/of inkomsten in het buitenland, of bent u in het kader van het openvallen van een nalatenschap eigenaar geworden van vermogens en/of inkomsten in het buitenland, dan heeft u er belang bij om over te gaan tot een spontane aangifte van deze vermogensbestanddelen, indien hierop geen belasting werd betaald die wel had moeten betaald worden.

De mogelijkheid is nog steeds aanwezig om een regeling te treffen met de fiscus. De bereidheid bij de fiscus om onder voorwaarden akkoorden te sluiten werd recent ervaren, zelfs bij gebreke van een wettelijk kader. Een regeling zal aanleiding geven tot een lagere belasting en lagere belastingverhogingen dan wanneer de fiscus zelf overgaat tot taxatie nadat deze via uitwisseling van informatie kennis heeft gekregen van uw inkomsten en/of vermogen.

Wij staan u bij tijdens de voorbereidingen van deze spontane aangifte, alsook tijdens de onderhandelingen die met de fiscus gevoerd zullen moeten worden.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn