Vereffening en verdeling

Wanneer er beslist wordt om een punt te zetten achter een huwelijk, dienen er heel wat regelingen getroffen te worden.

In de eerste plaats zullen er voorlopige afspraken gemaakt moeten worden over onder meer de verdere bewoning van de voormalige gezinswoning, de afbetaling van lopende leningslasten, het verblijf van de kinderen, het betalen van een onderhoudsbijdrage edm.

Het kan immers enige tijd duren vooraleer de rechtbank een echtscheiding daadwerkelijk uitspreekt. Op enkele uitzonderingen na, zal de rechtbank de echtscheiding enkel uitspreken wanneer aan de wettelijk voorziene tijdsvoorwaarden voldaan is, m.n. het feit dat de echtgenoten reeds gedurende meer dan één jaar, dan wel zes maanden op afzonderlijke adressen gedomicilieerd staan. In tussentijd moet er toch alleszins duidelijkheid bestaan over de manier waarop voorlopig een aantal zaken verder afgehandeld zullen worden.

Wanneer de echtscheiding uiteindelijk door de rechtbank uitgesproken is en definitief geworden is, kunnen er definitieve regelingen uitgewerkt worden over de daadwerkelijke vereffening en verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap.

 

Bij een vereffening-verdeling dienen verschillende aspecten uitgeklaard te worden: moet er een boedelbeschrijving opgesteld worden, desgevallend gevolg door een eedaflegging? Moeten er financiële correcties gemaakt worden voor vermogensverschuivingen tijdens het huwelijk of naar aanleiding van de voorlopige regelingen die voor de periode na de breuk tot aan de daadwerkelijke echtscheiding gemaakt werden? Hoe moeten eventuele correcties berekend worden? Wie krijgt welke goederen toebedeeld en in welke mate is hiervoor desgevallend nog een opleg verschuldigd?

Vereffening en verdeling is niet alleen na een echtscheiding aan de orde, maar tevens in alle andere gevallen waarin men een onverdeeldheid, zowel één die vrijwillig gecreëerd werd (door samen goederen aan te kopen) als één die onvrijwillig is ontstaan (tussen erfgenamen na het openvallen van een nalatenschap) wil laten beëindigen.

Er zullen telkens verschillende bewerkingen moeten gebeuren om uiteindelijk tot een definitieve verdeling te komen. Juridische bijstand hierbij is aangewezen teneinde een correct resultaat te bekomen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn