Erfenissen, schenkingen en testamenten

Wanneer een persoon komt te overlijden, zal diens nalatenschap openvallen. Deze moet onder de erfgenamen verdeeld worden.

In de eerste plaats zal nagegaan moeten worden waaruit de nalatenschap precies bestaat en welk het aandeel van de erfgenamen is in de nalatenschap.

Heeft de erflater zelf regelingen getroffen door bijvoorbeeld een testament op te stellen of tijdens zijn leven reeds bepaalde schenkingen te doen? Werden bepaalde erfgenamen reeds op een welbepaalde manier begiftigd en in welke mate dienen hier na het overlijden correcties op toegepast te worden? Zijn de testamenten en/of schenkingen wel geldig verlopen?

Bij de verdeling van de nalatenschap mag er in geen geval geraakt worden aan het wettelijk erfrecht van de erfgenamen. Indien het wettelijk voorbehouden erfdeel van de erfgenamen aangetast is, bijvoorbeeld door schenkingen die er toe geleid hebben dat de erflater bij zijn overlijden niets meer bezat, zullen zij in welbepaalde gevallen stappen kunnen ondernemen teneinde er voor te zorgen dat hun erfrecht gewaarborgd blijft.

Bij het openvallen van een nalatenschap rijzen er vaak vele vragen die een juridisch antwoord behoeven, wij staan u graag bij gedurende deze procedure.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers