Echtscheiding en einde samenwoning

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk tussen echtgenoten. De vormen van echtscheiding zijn echtscheiding door onderlinge toestemming en echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. De echtscheiding heeft onder meer tot gevolg dat het gemeenschappelijk vermogen/de onverdeeldheid van de echtgenoten vereffend en verdeeld zal worden alsook dat er een regeling dient te komen voor de gemeenschappelijke kinderen.

Bij beëindiging van de samenwoning wordt er een einde gemaakt aan de feitelijke of wettelijke samenwoning van de partners.

Bij een wettelijke samenwoning kan één van de partners of beiden gezamenlijk de samenwoning beëindigen door een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand af te leggen.

Bij een feitelijke samenwoning is er geen verplichte wettelijke procedure die gevolgd dient te worden om de samenwoning te beëindigen.

Wel dient de onverdeeldheid tussen partners vereffend en verdeeld te worden en dient er eveneens een regeling voor de gemeenschappelijk kinderen te worden voorzien zowel bij wettelijke als bij feitelijke samenwoning.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn