Bescherming minder- en meerderjarigen

In het Belgisch recht worden er verschillende wetgevingen voorzien die bescherming bieden aan de minderjarigen onder meer wat betreft hun rechtspositie, het recht om gehoord te worden alsook binnen het jeugdbeschermingsrecht worden de overheidsinterventies geregeld ten aanzien van kinderen en jongeren die zich in probleemsituaties bevinden of die delicten hebben gepleegd.

Er bestaan in ons recht tevens verschillende statuten om de meerderjarige personen te beschermen en/of vertegenwoordigen indien zij zelf niet bekwaam zijn om proceshandelingen te stellen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is men in België in principe meerderjarig en handelingsbekwaam. Indien een meerderjarige niet bekwaam is om zelf handelingen te stellen, dient er in beschermingsstatuten te worden voorzien.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn