Bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling is een alternatieve wijze van beslechten van een geschil. De wet voorziet hiervoor een kader. Elk der partijen kiest op vrijwillige basis een bemiddelaar die met hen een overeenkomst zal afsluiten om het kader te schetsen waarbinnen de bemiddeling zal worden uitgevoerd.

Hetgeen als informatie en documenten meegedeeld wordt tijdens de bemiddeling moet geheim blijven. Indien partijen uiteindelijk tot een oplossing komen zal de overeenkomst desgevallend worden voorgelegd aan de rechtbank die deze dan zal homologeren.

Lees ook onze nieuwsbrief:

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn