Alimentatie en omgangsrecht kinderen

Alimentatie of onderhoudsuitkering is een uitkering voor levensonderhoud voor de kinderen na een echtscheiding of beëindiging van de samenwoning. Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds- en opvoedingskosten van zijn kinderen. Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen wordt er onder meer rekening gehouden met de inkomsten en kosten van beide ouders, de kosten van het kind, de verblijfsregeling en de bijdrage in natura van beide ouders.

De omgangsregeling is een regeling waarbij de omgang tussen het kind en zijn ouders of een ander belanghebbend persoon wordt vastgesteld.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn