Uitvoering van overheidsopdrachten

De gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wordt beheerst door een complexe reglementering, die snel evolueert, zowel op Belgisch als op Europees vlak: het is daarom niet simpel om correcte en gefundeerde beslissingen te nemen.

Wij verlenen bijstand voor zowel de private als de publieke spelers op de aanbestedingsmarkt o.a. aan overheden, aannemers, architecten en adviseurs bij de talrijke vragen en problemen die zich zowel tijdens de gunnings- als de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht kunnen voordoen.

Het nemen van ambtshalve maatregelen, instellen of reageren op schadeclaims, vertragingen, vrijgave van de borgtocht na voorlopige of definitieve oplevering: u wordt bijgestaan in geschillen of problemen bij de uitvoering van overheidsopdrachten en overheidscontracten waarbij steeds de juiste juridische omkadering wordt gegeven.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn