Geschillenbeslechting voor rechtbanken en hoven, arbitrage

Indien er bouwgebreken wordt vastgesteld of indien de facturen van de aannemer, architect of bouwpromotor niet worden betaald, zullen wij met de cliënt aan tafel zitten om de strategie in een dossier te bepalen.

Op de eerste plaats trachten wij om een geschil tussen bouwpartners via een minnelijke weg op te lossen, door actief in dialoog te treden met alle betrokken partijen, dit zowel op de werf als rond de onderhandelingstafel.

Indien er geen minnelijke regeling mogelijk is, dient er een procedure opgestart te worden voor een rechtbank of arbiter.

Ook staan wij u bij tijdens de bemiddeling als alternatieve vorm van conflictoplossing.

Vaak ligt een technische discussie aan de grondslag van een geschil, zodat de rechtbank voorafgaandelijk het advies van een deskundige inroept en een deskundigenonderzoek of gerechtelijke expertise beveelt, voordat men ten gronde een uitspraak doet.

Het deskundigenonderzoek is van elementair belang in een procedure, zodat de aanpak ervan zeer nauwgezet dient te gebeuren.

Wij begeleiden u tijdens alle fases van een procedure en deskundigenonderzoek.

Ook staan wij u bij voor buitengerechtelijke instellingen waaronder de Verzoeningscommissie Bouw en de Orde van Architecten.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn