Werkloosheid

Wij staan u bij in betwistingen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze kunnen zich voordoen wanneer u bijvoorbeeld geschorst wordt of de RVA een terugvordering doet van onterecht betaalde uitkeringen.

Gedurende de voorafgaande procedure kunnen wij u eveneens begeleiden. Wij kunnen u dus voorbereiden en eventueel bijstaan bij gebeurlijke verhoren die worden georganiseerd door de RVA.

De beslissingen van de RVA met betrekking tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zijn vatbaar voor hoger beroep. Indien u dus niet akkoord bent met de beslissing die in uw zaak werd genomen, kan u binnen de drie maanden na het aangetekend schrijven van de RVA beroep aantekenen tegen deze beslissing. Dit gebeurt bij de Arbeidsrechtbank, waar de procedure in graad van beroep zal worden gevoerd. Ook gedurende deze procedure kunnen wij u de nodige bijstand verlenen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn