Sociaal strafrecht

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom adviseren onze advocaten u graag preventief over uw sociaalrechtelijke verplichtingen. En bereiden zij u voor bij een eventuele aangekondigde controle door een inspectiedienst.

Helaas kunnen niet alle inbreuken vermeden worden. Vaak komen deze inbreuken aan het licht ten gevolge van een klacht van een werknemer, een concurrent of door een onderzoek van de verschillende inspectiediensten. Inbreuken op de sociale wetgeving kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

Het is aan het Openbaar Ministerie (in de persoon van de Arbeidsauditeur) om al dan niet strafrechtelijk te vervolgen voor de correctionele rechtbank. Onze advocaten kunnen dankzij hun multidisciplinaire teams van arbeidsrecht-en strafrechtspecialisten uw belangen ten volle behartigen in een procedure voor de correctionele rechtbank en het Hof van Beroep.

Indien er geen strafrechtelijke vervolging wordt opgestart, kan de werkgever (de onderneming) nog steeds een administratieve boete worden opgelegd. Wij helpen u graag met het opstellen van een bezwaarschrift en/of het formuleren van verzachtende omstandigheden.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn