Pensioenen

Wij adviseren over aanvullende pensioenplannen en stellen het bijhorend ondernemingsreglement op. Daarnaast bekijken wij ook de bestaande pensioenregelingen en toetsen deze af aan de huidige mogelijkheden. Indien nodig voorzien wij in de nodige documenten om de pensioenplannen aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden.

Maar ook indien u het niet eens bent met uw pensioenberekening of vragen heeft met betrekking tot uw pensionering staan wij u bij. Wij geven advies met betrekking tot de berekening van uw pensioen maar helpen u daarnaast indien nodig ook om de berekening te laten herzien door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn