Overlegorganen

De Belgische wetgever heeft voorzien in verschillende overlegorganen in een onderneming.

De meest gekende overlegorganen zijn het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de ondernemingsraad. Maar daarnaast is er ook nog de Europese Ondernemingsraad die in bepaalde gevallen zal moeten worden opgericht.

Elk van de overlegorganen heeft zijn eigen spelregels over wanneer het opgericht moet worden, maar ook met betrekking tot de samenstelling en bevoegdheden heeft ieder overlegorgaan zijn eigen specifieke kenmerken.

Wij  adviseren uw onderneming graag bij de oprichting van deze overlegorganen. Wij gaan samen met u na welke organen er opgericht moeten worden, hoe de vertegenwoordigers aangeduid moeten worden en welke bevoegdheden de overlegorganen bezitten.

Maar ook wanneer er problemen optreden of u informatie wilt met betrekking tot een specifiek probleem bezitten wij de nodige kennis om u een correct antwoord te bieden. 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn