Loon en loonbescherming

Het loonbegrip is zeer ruim en heeft vaak een verschillende betekenis in de verschillende takken van het recht. In het arbeidsrecht kent het loon ook een bijzondere bescherming.

In dat kader kunnen zich vragen opdringen over het tijdstip van betaling en de wijze van betaling (waar, en hoe – cash of giraal?), of over de mogelijkheid om bedragen op het loon in te houden.

Daarenboven is er ook de problematiek van het loonbeslag en de loonsoverdracht, die niet altijd even duidelijk is.

Wij adviseren u hierin graag verder.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn