Loon – Compensation & benefits

Loon dient niet alleen om werknemers te vergoeden voor de geleverde arbeidsprestaties, maar een loonbeleid op maat (zoals een cafetariaplan) kan ook een nuttig instrument zijn om hen te motiveren en om hen aan boord van de onderneming te houden.

Wij hebben ervaring in het opstellen van bonusplannen, het opzetten van verschillende vormen van aandelengerelateerde verloning, het invoeren en wijzigen van groepsverzekeringen, het invoeren van een bring-your-own-device-plan, enzovoort.

Wij adviseren u over de impact van deze alternatieve verloningsvormen (bedrijfswagen, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, opleidingscheques ….) op arbeidsrechtelijk, sociaalzekerheidsrechtelijk en fiscaal vlak.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers