Internationale tewerkstelling

In een geglobaliseerde wereld neemt internationale arbeidsmobiliteit een steeds belangrijkere plaats in. Het gebeurt meer en meer dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden voor een kortdurende opdracht in het buitenland of om een functie uit te oefenen in de schoot van een buitenlands zusterbedrijf. Andere werknemers werken dan weer structureel in verschillende landen (salary split of split employment).

Internationale tewerkstelling brengt een groot aantal juridische vragen met zich mee. Welk arbeidsrecht is van toepassing? In welk land moeten er sociale zekerheidsbijdragen betaald worden? Welke praktische formaliteiten dient een werkgever te verrichten? Hoe kan men risicoloos een einde maken aan een internationale tewerkstelling?

Doorheen de jaren hebben wij hierin een bijzondere expertise opgebouwd. Onze dienstverlening omvat niet alleen het geven van advies, maar ook het opstellen van documenten (detacheringsovereenkomsten, bijlages bij de arbeidsovereenkomst, expatpolicies,…) en juridische procedures naar aanleiding van het einde van de internationale tewerkstelling.

 

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn