Collectief ontslag en herstructureringen

Het begrip herstructurering is een verzamelterm voor verschillende procedures die werkgevers kunnen opstarten wanneer zij hun bedrijf wensen te reorganiseren. De term herstructurering dekt onder meer het collectief ontslag, de overgang van een onderneming, sluiting van een onderneming en het faillissement en overname van activa na faillissement.

Deze verschillende procedures zullen al snel het voorwerp uitmaken van bijzondere wetten, die procedures zullen opleggen en tegelijk voorzien in sancties wanneer deze procedures niet correct gevolgd worden.

Het collectief ontslag is in België onderworpen aan een strikte procedure. Wanneer deze procedure niet of niet correct wordt gevolgd, kunnen er zware sancties worden opgelegd.

Wij staan u gedurende het gehele traject met raad en daad bij. Wij kunnen u in dat kader wijzen op de mogelijke gevaren en de wettelijke vereisten.

Wij hebben reeds heel wat ervaring met collectieve ontslagen en herstructureringen waardoor we u nieuwe oplossingen en andere inzichten kunnen aanbieden. Daarnaast staan wij u ook bij in de onderhandeling om op een efficiënte wijze tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn