Bedrijfseigen reglementen en CAO's

Aangezien elke onderneming uniek is en eigen normen en waarden heeft, is het vaak noodzakelijk om een aantal bedrijfseigen rechten en plichten te formaliseren in bedrijfseigen reglementen (policies) en zelfs ondernemingsovereenkomsten (zoals de collectieve arbeidsovereenkomsten op ondernemingsniveau). Men kan hierbij denken aan een eigen wagenreglement, een reglement voor het gebruik van een mobiele telefoon, laptop, het gebruik van email en internet, een dress-code, …..

Voor ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging aanwezig is, is het niet ongebruikelijk om over te gaan tot het opstellen van een bedrijfseigen collectieve arbeidsovereenkomst.

Wij stellen graag voor u een ontwerp op of kijken uw eigen ontwerpen kritisch na.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn