Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Een arbeidsongeval kan zich niet alleen voordoen op de werkvloer maar ook wanneer de werknemer op weg is naar of van het werk.

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Mocht er met de aansluiting iets misgegaan zijn, kan er een ambtshalve aansluiting gebeuren door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Onze advocaten kunnen u bijstaan in deze procedure om op die manier uw eigen, specifieke situatie voor te leggen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Vaak ontstaan er naar aanleiding van het arbeidsongeval discussies: was het wel een arbeidsongeval, wie draait op voor de kosten, mocht de werknemer zich op dat moment daar bevinden? Allemaal vragen waar onze advocaten u door hun opgebouwde ervaring een antwoord op kunnen geven. Zij bekijken samen met u de omstandigheden van het arbeidsongeval en kijken ook naar de aansprakelijkheid van werkgever of werknemer. Daarnaast zullen onze advocaten u ook bijstaan wanneer het arbeidsongeval zou leiden tot een strafrechtelijke procedure.

Voor de beroepsziekten bestaan in België twee systemen: het eerste is het lijstsysteem en het tweede is het zogenaamde open systeem.

Maar wat indien het Fonds voor Arbeidsongevallen de erkenning van uw arbeidsongeval weigert?

Wij staan u bij gedurende de hele procedure. Wij helpen indien nodig met het correct aanvragen van de erkenning en staan u bij tot de definitieve beslissing genomen is.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn